A magyar szinkronipar működése

A Hétfa Kutatóintézet összeállítása 2019-ben készült. (részletek) A kutatást és a tanulmányt a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet megbízásából a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ készítette az EJI Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület támogatásával. Írta: Petróczi Andrea, Főző Zsolt A teljes anyag a szinkronalapszervezet.hu oldalon olvasható

Bevezető

Rajkai Zoltán, a Szidosz Szinkron Alapszervezet elnöke:

Vezetői összefoglaló

"Munkánk során azt a célt tűztük ki, hogy leírjuk a magyarországi szinkronipar működését, iparági helyzetét, valamint, hogy azonosítsuk az iparágban jellemző főbb problémákat."

A hazai szinkroniparról

"Magyarországon a két világháború között a politikusok felismerték a szinkron kultúrpolitikai, ideológiai hasznát. Politikai támogatottsága mellett művészileg is nagyon termékeny talajra talált."

A szinkronipar számokban

(Ábra)

A szinkronipar felépítése

" A szinkronizált tartalmak létrejöttéhez számos szakemberre, művészre és közreműködőre van szükség. Az ő munkájuk egy összetett, de az idők során már bejáratott folyamaton keresztül önt formát és jut el a szinkron megrendelőihez."

A szinkron ára

"Bár a szinkronstúdiók és a megrendelők közötti megállapodások részleteiről nem áll rendelkezésre pontos információ (mivel ez a résztvevő felek üzleti titkának minősül), az interjúk során sikerült információt szereznünk a hozzávetőleges árakról."

A stúdiók piaci részesedése 2018-ban

(Ábra)

Szinkrondolgozók bérezése

(Ábra) 

A szinkronizálás jogi háttere

"A szinkronizálás jogi háttere a szereplők tevékenységéhez igazodik, heterogén természetű.
Egyes közreműködők tevékenysége szerzői, illetve előadóművészi jogi védelem alatt áll, de sok olyan közreműködő is van, akinek munkáját nem részesíti a magyar jogrendszer ilyen védelemben. Emellett a szinkronizálásban részt vevők jogviszonyának jellege is diverzitást mutat: számos szereplő jellemzően vállalkozási szerződés alapján végzi tevékenységét,
akadnak azonban olyanok is, akik a munkajogi szabályok hatálya alá tartoznak."

A szinkronszakma érdekképviseletének szerveződése

"A nemzetközi és a magyar piacok változása, alakulása jelentős változásokat generált a szinkrondolgozók munkakörülményeiben. "

Szinkrondolgozók problémái

"A szinkrondolgozók számos problémával szembesülnek az iparági működés során. Elmondásuk szerint a hivatás iránti, jellemzően erős elkötelezettség ellenére az utóbbi években sokan teljesen abbahagyták a szakma művelését, köztük olyanok is, akik régóta dolgoztak a területen."

A minőség kérdése

" Interjúinkból kiderült, hogy mind a szinkrondolgozók, mind a szinkronstúdiók és a megrendelők érzékelik a szinkronos tartalmak minőségének romlását, ami az interjúalanyok meglátásai szerint a tartalmak egyre nagyobb hányadát érinti."

Alacsony alkuerő

" A magyar szinkroniparban a szinkrondolgozók alkuereje alacsony. A személyes kapcsolat és a bizalmi viszony hagyományosan nagy szerepet játszik ebben az iparágban, ezért is van máig nagy tere a szóbeli ígéreteknek és megállapodásoknak."

ÖSSZEGZÉS....

a Szinkron Alapszervezet szempontjából