A minőség kérdése

” Interjúinkból kiderült, hogy mind a szinkrondolgozók, mind a szinkronstúdiók és a megrendelők érzékelik a szinkronos tartalmak minőségének romlását, ami az interjúalanyok meglátásai szerint a tartalmak egyre nagyobb hányadát érinti.”

Hirdetések

” A szinkron minőségét befolyásoló egyik fontos tényező a megrendelők elvárása. Főleg a televíziós piacra igaz – és a megrendelések többsége innen érkezik -, hogy a megrendelők egy jelentős hányada számára a szinkron elkészítésének ára jóval fontosabb, mint annak minősége. A nézői visszajelzések támogathatnák a megrendelőket a minőségre való törekvésben.

Csak nagyon kivételes esetekben történt meg az utóbbi években, hogy nézői visszajelzések hatással voltak a megrendelők minőséget befolyásoló döntéseire.

Emellett szakmai körökben is relatíve kevés a konstruktív visszajelzések aránya. Iparági szereplők véleménye szerint ennek részben az az oka, hogy a megrendelők kapcsolattartói gyakran cserélődnek, és előfordul, hogy az új munkatársak szakmai ismeretei, adott esetben akár hozzá nem értésük negatívan befolyásolja, hogy adott produkció szinkronja milyen minőségben tud elkészülni (határidő, megrendelés ára).

Hirdetések

A szinkrondolgozók alacsony megszerezhető havi jövedelme több szempontból hatással van
az elvégzett munka minőségére. Gyakori, hogy a körülmények visszatartják a jó szakembereket a piacra lépéstől, vagy a már piacon lévőket eltántorítják a tevékenység folytatásától. A munka elvégzésének kényszere viszont elindította a szakirányú végzettséggel
nem rendelkező, kevesebb szakmai ismerettel és tapasztalattal bíró munkaerő beáramlását. Ezt a beáramlást az is segíti, hogy egyik munkakörbe sincs olyan szakmai előképzettségi követelmény, amely a szakmai sztenderdek folytatólagosságát biztosíthatná. Másrészről az alacsony jövedelmek miatt jellemző, hogy a szinkronban dolgozók sok munkát vállalnak,
a túlterheltség következtében pedig romlik a teljesítményük.

A fordítások színvonala kiemelkedő jelentőséggel bír a szinkron, mint végtermék minőségében. Az eddig leírt tényezők mellett a szinkron elkészítésére rendelkezésre álló idő szűkülése is hozzájárul ahhoz, hogy sok esetben a szinkronstáb tagjai és a színészek
rosszabb minőségű fordításokkal kénytelenek dolgozni Ha van rá mód, előfordul, hogy a felvétel közben igyekeznek kijavítani a félrefordításokat, nem passzoló kifejezéseket, ennek azonban az idő szűkössége miatt kevés tere van, továbbá a szinkrondolgozók elhivatottságának és lehetőségeinek függvénye, hogy vállalják-e ezt a plusz munkát. “

Next Post

Alacsony alkuerő

ked szept 29 , 2020
<p style="text-align: justify;">" A magyar szinkroniparban a szinkrondolgozók alkuereje alacsony. A személyes kapcsolat és a bizalmi viszony hagyományosan nagy szerepet játszik ebben az iparágban, ezért is van máig nagy tere a szóbeli ígéreteknek és megállapodásoknak."</p>