Alacsony alkuerő

” A magyar szinkroniparban a szinkrondolgozók alkuereje alacsony. A személyes kapcsolat és a bizalmi viszony hagyományosan nagy szerepet játszik ebben az iparágban, ezért is van máig nagy tere a szóbeli ígéreteknek és megállapodásoknak.”

Hirdetések

” A személyes viszonyok változékonysága és a rendezetlen szerződéses viszonyok mind erősítik a szinkrondolgozók kiszolgáltatottságát a munkavégzési feltételek egyoldalú megváltoztatásával szemben, míg az ellenállás a lecserélhetőség kockázatát rejti magában.

Hirdetések

A szinkrondolgozók alacsony alkuerejének fontos eredője az alacsony szinten fixálódott díjak
és a munkamennyiség ingadozása miatt kialakult kiszolgáltatottság. A munkamennyiség ingadozásának leginkább kitett szinkrondolgozók a szinkronszínészek és a dramaturg-fordítók, akik számarányukat tekintve a legtöbben vannak a szakmában. Az ingadozást általánosságban véve a megrendelések mennyisége és milyensége is befolyásolja. A megrendelések milyensége alatt azt értjük, hogy amennyiben valamilyen szempontból speciális tudást, készségeket, vagy tapasztalatot igényel a megrendelés teljesítése, úgy szűkebbé válik a munkát potenciálisan elvégezni tudó szinkronszínészek, illetve dramaturg fordítók köre.

A szinkronszínészek nézőpontjából az a kérdés, hogy mennyi szereplője van egy adott produkciónak és milyen karakterű hangot vagy egyedi hangi adottságot vár el a megrendelő, illetve tart szükségesnek a szinkronstúdió vagy a rendező. A dramaturg-fordítók szemszögéből pedig annak függvénye az elérhető szakemberek köre, hogy milyen mennyiségű és nyelvű a fordítandó szöveg; vannak-e és ha igen, hány olyan produkció van, amely az általános ismereteknél mélyebb tudást vagy stílusa okán nagyobb jártasságot igényel. Az eddig felsoroltak és a nagy létszám miatt a dramaturg-fordítók és a szinkronszínészek körében gyakrabban fordul elő olyan időszak, amikor szélsőségesen kevés felkérés érkezik. Számarányuknál fogva ezekben a szakmai körökben élik át a legtöbben azt, hogy lecsökken az elérhető munka mennyisége, nem ritkán pedig egyáltalán nincs  is. Ezért szinkronizálásból származó bevételekkel nem tudnak előre számolni. Kiszámíthatatlan és kiszolgáltatott a helyzetük.”

Next Post

ÖSSZEGZÉS....

ked szept 29 , 2020
<p>a Szinkron Alapszervezet szempontjából</p>