A szinkronipar felépítése

” A szinkronizált tartalmak létrejöttéhez számos szakemberre, művészre és közreműködőre van szükség. Az ő munkájuk egy összetett, de az idők során már bejáratott folyamaton keresztül önt formát és jut el a szinkron megrendelőihez.”

Hirdetések

“….a szinkron előállításában központi szerepet játszó szinkronstúdiókat a szinkrondolgozók mintegy beszállítóként segítik a szinkron előállításában. A harmadik szintet a megrendelők képviselik, hiszen ők bízzák meg a szinkronstúdiókat a szinkronok elkészítésével és ezzel párhuzamban ők vásárolják meg és juttatják el ezeket a szinkronizált tartalmakat a fogyasztókhoz, a közönséghez.

Hirdetések

A szinkronipar értékláncának központjában tehát a szinkronstúdiók állnak. A stúdiók azok a szereplők, akik megszervezik a szinkronizálás jelentette munkafolyamatot, megteremtik a szükséges technikai körülményeket, illetve megszerzik a megbízásokat.
A folyamat végén az elkészült szinkront is a stúdiók szállítják le az eredeti megrendelőnek. A szinkronstúdiók szerepének fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen a szinkrondolgozók önállóan nem képesek olyan összetett terméket előállítani, mint amit egy audiovizuális termék szinkronja jelent. Szükség van egy olyan platformra, amely összeszervezi a sok különböző funkciót ellátó szinkrondolgozó munkáját. Szükség van arra, hogy a szinkron elkészítéséhez szükséges stúdiótermek felszerelését, azok működtetését valaki finanszírozza, hiszen például a szinkronszínészek és a szinkronrendezők többnyire önállóan nem képesek erre. Egy-egy műterem felszerelése több tízmillió forintba is kerülhet, ezt a beruházási kockázatot egy olyan szereplőnek kell vállalnia, aki a beruházási költségeket jónéhány megbízásból befolyt bevétel között tudja elosztani. A szinkronstúdiók vállalkozások formájában működnek, egyértelmű tulajdonosi körrel és  a vállalkozásokra jellemző jogi és adózási kötelezettségekkel. Kevés alkalmazottat tartanak, bár néhány esetben előfordul, hogy a munkavállalók egy részét direkt módon foglalkoztatják (például produkciós vezetőket, gyártásvezetőket, rendezőket), de általánosabb gyakorlatnak tűnik az, hogy a szinkronban dolgozók többsége valamilyen vállalkozás keretein belül dolgozik be a szinkronstúdióknak.
A szinkronstúdiók az audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos jogokat is közvetítik a jogosultak és a megrendelők között, a stúdió maga jogot nem kér és nem őriz meg saját maga számára

Az értéklánc legalsó szintjén lévő szakembereket, művészeket (“szinkrondolgozókat”) a szinkronstúdiók foglalkoztatják vagy alkalmazzák különálló vállalkozásokként. A szinkrondolgozók több különböző funkciót látnak el a szinkron létrejöttének folyamatában: vannak, akik a munkafolyamatot szervezik és a felvételek előkészítését intézik, mások közvetlenül a szinkron felvételében vagy annak utómunkálataiban vesznek részt.  A különböző szinkrondolgozók más és más ponton kapcsolódnak be a szinkron elkészítésének folyamatába: míg a produkciós vezetők a megrendelés beérkezése után egyből elkezdik előkészíteni a szinkron legyártását és közvetett módon végigkísérik a folyamatot, addig például a dramaturg-fordítók feladata véget ér a fordítások véglegesítésénél, és ritkán folynak bele a felvétel, illetve az utómunkálatok folyamatába. “

Next Post

A szinkron ára

hét szept 28 , 2020
<p>"Bár a szinkronstúdiók és a megrendelők közötti megállapodások részleteiről nem áll rendelkezésre pontos információ (mivel ez a résztvevő felek üzleti titkának minősül), az interjúk során sikerült információt szereznünk a hozzávetőleges árakról."</p>

You May Like